do kasy suma: 0,00 zł
Reklamacje

REKLAMACJE

 

POBIERZ: Formularz Protokół ReklamacyjnyProsimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami odnośnie Reklamacji dostępnymi w Regulaminie sklepu internetowego Naturalhomedecor.pl, §5 Rękojmia
 


W Naturalhomedecor.pl dbamy o najwyższą jakość produktów, jeżeli jednak zamówiony przez Ciebie produkt posiada wady, dotarł uszkodzony możesz zgłosić Reklamację.

 • Sklep Naturalhomedecor.pl jest odpowiedzialny w ramach rękojmi względem Kupującego, jeżeli sprzedany przedmiot ma wadę fizyczną lub prawną, na podstawie Art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 • Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu dwóch lat od wydania produktu Kupującemu.
 • Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę sprzedanego produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w poprzednim punkcie.

 

OBOWIĄZEK SPRAWDZENIA PRZESYŁKI PODCZAS ODBIORU OD KURIERA:

W chwili odbioru przesyłki Kupujący jest zobowiązany sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera.

Przed otwarciem przesyłki należy pokwitować jej doręczenie i sprawdzić czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. W tym celu prosimy:

a) obejrzeć przesyłkę z zewnątrz

b) następnie należy otworzyć przesyłkę i sprawdzić czy zamówiony produkt nie posiada niewidocznych z zewnątrz ubytków lub uszkodzeń, sprawdzić kompletność dostarczanych produktów oraz czy istnieją ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów.

 • W przypadku jeśli przesyłka dostarczona do Konsumenta jest uszkodzona, zawiera uszkodzenia mechaniczne lub jest niezgodna z zamówieniem, prosimy spisać protokół szkody w obecności kuriera. W takim przypadku Kupujący powinien odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki.
 • Protokół powinien zawierać datę i godzinę doręczenia, dokładny opis stwierdzonych uszkodzeń produktu lub ewentualnych braków. Dodatkowo, protokół musi dokładnie opisywać stan opakowania – przykładowo: wgniecenia, uszkodzenie taśmy, rozdarcie). Protokół musi być podpisany przez Kupującego i Kuriera.
 • W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń w produkcie po odjechaniu kuriera należy niezwłocznie skontaktować się z firmą kurierską pod numerem podanym na liście przewozowym i zażądać przyjazdu przedstawiciela przewoźnika w celu spisania protokołu.
 • O zaistniałej sytuacji prosimy niezwłocznie poinformować sklep droga mailową na adres sklep@naturalhomedecor.pl.
 • Brak dokonania aktu staranności może skutkować odmową uznania reklamacji przez firmę kurierską.

Zgłoszenia reklamacjne prosimy wysyłać na adres sklep@naturalhomedecor.pl w tytule e-mail podając dopisek „Reklamacja” oraz numer zamówienia. Zgłoszenie reklamacyjne można też wysłać listownie pocztą na adres:  Natural Home Decor Sylwia Jaskulska, ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 10 G/ klatka A - parter, 02-972 Warszawa.

Po przyjęciu Państwa zgłoszenia, sklep potwierdza przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego uruchamiając procedurę reklamacyjną. Prosimy nie wysyłać reklamowanego produktu aż do czasu potwierdzenia tego faktu przez sklep.

Przygotowując towar - prosimy o staranne zapakowanie kompletnego produktu wraz z jego opakowaniem, tak aby zagwarantować zabezpieczenie przesyłki przed uszkodzeniem w transporcie.

 • Na przesyłce proszę zamieścić dopisek „Reklamacja”.
 • Do wysyłanego produktu prosimy dołączyć wypełniony i podpisany Formularz Reklamacji oraz dowód zakupu (paragon/ faktura).
 • W zgłaszanej reklamacji prosimy podać: dokładny opis wady będącej przyczyną reklamacji, zdjęcia uszkodzonego produktu i jego opakowania, w którym produkt został dostarczony. Prosimy również załączyć skan protokołu szkody, spisany w obecności kuriera (z zaznaczoną informacją o uszkodzeniu opakowania, jeśli opakowanie było uszkodzone).

W reklamacji należy również dodać informację, czy w związku z wadą Kupujący oczekuje:

 1. wymiany produktu na wolną od wad,
 2. naprawy i usunięcia wady,
 3. obniżenia ceny produktu  (obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady).
 4. odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy – przy wadzie istotnej.

 

Wybierając swoje oczekiwanie, należy pamiętać, że:

a) Jeżeli produkt ma wady, przysługuje Kupującemu uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny produktu, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad, lub usunie wadę.

b) Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

c) Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

PAMIĘTAJ:

 • Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 • Prosimy nie wysyłać reklamowanego produktu bez uprzedniego przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego przez sklep (w wyniku przesłania do nas Formularza Reklamacyjnego/ zgłoszenia) oraz potwierdzenia przez sklep sposobu wysyłki. Pozwoli nam to zachować sprawność procesu reklamacyjnego.

 

ROZPATRZENIE REKLAMACJI:

 • Sklep rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Kupującego. Odpowiedź w sprawie reklamacji (pozytywne, negatywne) będzie wysłana na podany przez Kupującego adres email lub adres pocztowy, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 • Uwaga – nie oznacza to jednak, że w tym terminie produkt musi zostać przywrócony do stanu zgodnego z umową. W sytuacji konieczności wysłania produktu do producenta, termin wysłania nowego produktu wolnego od wad może ulec wydłużeniu.
 1. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, na koszt sklepu zostanie wysłany nowy lub naprawiony produkt, na adres wskazany przez Kupującego. Jeśli będzie to niemożliwe - przykładowo, z powodu wyczerpania zapasów, sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru wraz z kosztami przesyłki.
 2. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną lub uszkodzenie towaru nastąpi w winy Kupującego, sklep poinformuje Kupującego o tym fakcie szczegółowo uzasadniając decyzję odmowną co do złożonej reklamacji i w ciągu 14 dni roboczych odeśle reklamowany produkt.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Kupującego, wszelkie koszty wyżej wymienionych reklamacji pokrywa Kupujący.

 

Co nie stanowi podstawy reklamacji/ wady produktu:

a) Podstawy reklamacji nie stanowią różnice w odcieniach kolorów między faktycznym wyglądem produktów, a towarem prezentowanym na zdjęciach. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy, a różnice mogą wynikać z innych ustawień czy parametrów komputera, karty graficznej Kupującego.

b) Podstawy reklamacji nie stanowią różnice w kształcie produktu wytworzonego ręcznie z drewna i innych materiałów naturalnych o wyjątkowych unikalnych kształtach, właściwościach, usłojeniu, fakturze - między faktycznym wyglądem produktów, a towarem prezentowanym na zdjęciach. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy, a różnice mogą wynikać z unikalnych walorów naturalnego materiału, np. drewna (np. usłojenie, kształt).

c) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystania i użytkowania zakupionego produktu, niezgodnego z jego przeznaczeniem i/ lub zamieszczoną instrukcją użytkowania.

 

Naturalhomedecor.pl nie jest producentem towarów - nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedawanego towaru.

 

Kupujący niebędący Konsumentem:

 • W stosunku do Kupującego nie będącego Konsumentem Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi wyłącznie jeśli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od wydania rzeczy.
 • Kupujący nie będący Konsumentem korzystający z rękojmi nie może skorzystać z odstąpienia od umowy.
 • Jeżeli przedsiębiorca zawiera umowę z innym przedsiębiorcą, Art. 27 Ustawy o prawach konsumenta nie ma zastosowania.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl