do kasy suma: 0,00 zł
Zwroty

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY - ZWROT TOWARU

 

POBIERZ:     Kliknij w Formularz Odstąpienia od Umowy

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami o prawie odstąpienia od umowy w Regulaminie sklepu internetowego Naturalhomedecor.pl, §4 Prawo do odstąpienia od umowy.

Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania rzeczy. W przypadku zamówienia realizowanego kilkoma wysyłkami osobno, bieg terminu liczy się od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument informuje sklep Natural Home Decor o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub pocztą listownie), przed upływem terminu. Należy to zrobić wysyłając oświadczenie  droga elektroniczną na adres e-mail sklep@naturalhomedecor.pl lub pocztą na adres firmy prowadzącej sklep Naturalhomedecor.pl: Natural Home Decor Sylwia Jaskulska, ul. Prymasa Augusta Hlonda 10 G/ klatka A – parter, Natural Home Decor | 02-972, Warszawa. W celu usprawnienia procedury zwrotu polecamy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, na podany powyżej e-mail.
Do przygotowania oświadczenia można wykorzystać wzór Formularza Odstąpienia od Umowy zamieszczony na stronie ZWROTY, jednak nie jest to obowiązkowe.
W wyniku otrzymanego oświadczenia od Kupującego, sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Obowiązki kupującego zwracającego towar

(poszanowanie zwracanego mienia zgodnie z normami społecznymi oraz prawnymi)

  • Kupujący (Konsument), odstępując od umowy, ma obowiązek niezwłocznie zwrócić towar do sklepu Naturalhomedecor.pl, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
  • Konsument odsyła towar w stanie nienaruszonym (niezmienionym w stosunku do dnia wydania towaru), kompletny, nie noszący śladów użytkowania, bez uszkodzeń, w oryginalnym opakowaniu producenta, stanowiącą część produktową.
  • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcji towaru. Towar nie może być zniszczony. Sklep zastrzega sobie prawo pobrania opłaty w przypadku gdy produkt zwracany wymaga działań mających na celu przywrócenia pełnej wartości produktu do ponownej sprzedaży. (Art. 34 ust. 4 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
  • Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt. Koszt przesyłki ze zwracanym towarem nie podlega zwrotowi.
  • Informujemy, że sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

Odesłanie produktu - procedura zwrotu (w 5 krokach):

  1. Poinformuje nas o chęci zwrotu, podając numer zamówienia, na: sklep@naturalhomedecor.pl
  2. Zapakuj staranne towar, zabezpiecz przesyłkę, tak aby produkt, w tym też oryginalne opakowanie produktu nie zostały uszkodzone w transporcie.
  3. Do zwracanego towaru dołącz wypełnione i podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oraz oryginał dokumentu sprzedaży (paragon lub fakturę). W przypadku gdy na paragonie lub fakturze znajdują się produkty nie zwracane, prosimy o dołączenie kopi faktury lub paragonu – zamiast oryginału dokumentów.
  4. Prosimy o odesłanie towaru na adres, z dopiskiem „ZWROT”, na adres do zwrotów, podany poniżej.
  5. Jeśli możesz, prześlij nam mailem nr przesyłki lub link do przesyłki zwrotnej, pomoże nam to w monitorowaniu drogi twojego zwrotu i ułatwi nam procedurę zwrotu.

ADRES DO ZWROTÓW:

NATURAL HOME DEOCOR Sylwia Jaskulska

Adres:

Prymasa Augusta Hlonda 10 G/ klatka A – parter

02-972, Warszawa

telefon dla kuriera: 507 707 299

 

 

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności (koszt towaru i koszty dostarczenia towaru do Kupującego - z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep) zostaną zwrócone niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez Konsumenta o decyzji wykonania prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu należności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego (Konsumenta) do chwili otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 

Wyłączenie w zakresie prawa odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku zamówienia produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Kupującego lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym w szczególności produktu o właściwościach indywidualnie określonych przez Kupującego, np. kolor czy rodzaj materiału, wariant rozmiarowy, do wytworzenia.

Wszystkie zamówione produkty wykonywane na zamówienie Kupującego nie podlegają zwrotowi, w szczególności nie przysługuje w stosunku do nich prawo odstąpienia od Umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje również Kupującemu w przypadku zamówienia produktu dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

KUPUJĄCY NIEBĘDĄCY KONSUMENTAMI W ROZUMIENIU PRAWA

Powyższe postanowienia dotyczące prawa odstąpienia od umowy, stosuje się do Kupujących będących Konsumentami oraz do Przedsiębiorców na prawach Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Powyższe postanowienia dotyczące prawa odstąpienia od umowy, nie stosuje się do Kupujących niebędących konsumentami, tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeżeli przedsiębiorca zawiera umowę z innym przedsiębiorcą, art. 27 Ustawy o prawach konsumenta nie ma zastosowania.

 

 

UWAGA:

Dokładamy należytej staranności aby wysłać do Kupującego towar wolny od wad. W przypadku jeśli produkt dostarczony do Konsumenta jest uszkodzony, Konsument powinien niezwłocznie poinformować o tym sklep droga mailową na adres sklep@naturalhomedecor.pl.
W takiej sytuacji, prosimy o spisanie poprawnie protokołu szkody z przedstawicielem firmy kurierskiej.

W chwili odbioru przesyłki Kupujący jest zobowiązany sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W tym celu prosimy: a) obejrzeć przesyłkę z zewnątrz czy występują uszkodzenia zewnętrzne, uszkodzenia sugerujące otwarcie przesyłki,

b) następnie, otworzyć przesyłkę i sprawdzić czy zamówiony produkt nie posiada niewidocznych z zewnątrz ubytków lub uszkodzeń produktów, braki produktów.


W przypadku jeśli przesyłka dostarczona do Konsumenta jest uszkodzona, prosimy spisać poprawnie protokół szkody z przedstawicielem firmy kurierskiej.

W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń w produkcie po odjechaniu kuriera należy niezwłocznie skontaktować się z firmą kurierską pod numerem podanym na liście przewozowym i zażądać przyjazdu przedstawiciela przewoźnika w celu spisania protokołu.

Skan protokołu szkody, zdjęcia obrazujące zniszczenie prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail sklepu. W takiej sytuacji Konsument, zamiast procedury zwrotu, może skorzystać z procedury REKLAMACJI, opisanej szczegółowo w zakładce „REKLAMACJE” oraz z Regulaminie sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl