Zwroty

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY - ZWROT TOWARU


POBIERZ: Formularz Odstąpienia od Umowy

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami o prawie odstąpienia od umowy w Regulaminie sklepu internetowego Naturalhomedecor.pl, §4 Prawo do odstąpienia od umowy.


Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania rzeczy. W przypadku zamówienia realizowanego kilkoma wysyłkami osobno, bieg terminu liczy się od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument informuje sklep Natural Home Decor o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub pocztą listownie), przed upływem terminu.

Należy to zrobić wysyłając oświadczenie  droga elektroniczną na adres e-mail sklep@naturalhomedecor.pl lub pocztą na adres firmy prowadzącej sklep Naturalhomedecor.pl:

  Natural Home Decor Sylwia Jaskulska
  Branickiego 15
  02-972 Warszawa.

  W celu usprawnienia procedury zwrotu polecamywysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, na podany powyżej e-mail.
  Do przygotowania oświadczenia można wykorzystać wzór Formularza Odstąpienia od Umowy zamieszczony na stronie ZWROTY, jednak nie jest to obowiązkowe.


  Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  • Kupujący (Konsument), odstępując od umowy, ma obowiązek niezwłocznie zwrócić towar do sklepu Naturalhomedecor.pl, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
  • Konsument odsyła towar w stanie nienaruszonym, kompletny, nie noszący śladów użytkowania, wysłany w oryginalnym opakowaniu.
  • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcji towaru. Towar nie może być zniszczony.
  • Sklep zastrzega sobie prawo pobrania opłaty w przypadku gdy produkt zwracany wymaga działań mających na celu przywrócenia pełnej wartości produktu do ponownej sprzedaży. (Art. 34 ust. 4 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

  UWAGA:

  Dokładamy należytej staranności aby wysłać do Kupującego towar wolny od wad. W przypadku jeśli produkt dostarczony do Konsumenta jest uszkodzony, Konsument powinien niezwłocznie, wcześniej poinformować o tym sklep droga mailową na adres sklep@naturalhomedecor.pl.
  W takiej sytuacji, zalecamy obowiązkowo spisanie protokołu szkody przy kurierze.

   W chwili odbioru przesyłki Kupujący jest zobowiązany sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. Przed otwarciem przesyłki należy pokwitować jej doręczenie i sprawdzić czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. W tym celu prosimy:

   a) obejrzeć przesyłkę z zewnątrz

    b) następnie, otworzyć przesyłkę i sprawdzić czy zamówiony produkt nie posiada niewidocznych z zewnątrz ubytków lub uszkodzeń, sprawdzić kompletność dostarczanych produktów oraz czy istnieją ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów.


    W przypadku jeśli przesyłka dostarczona do Konsumenta jest uszkodzona, zawiera uszkodzenia mechaniczne lub jest niezgodna z zamówieniem, prosimy spisać protokół szkody w obecności kuriera. W takim wypadku Kupujący powinien odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki.

    Protokół powinien zawierać datę i godzinę doręczenia, dokładny opis stwierdzonych uszkodzeń produktu lub ewentualnych braków. Dodatkowo, protokół powinien dokładnie opisywać stan opakowania – przykładowo: wgniecenia, rozdarcie). Protokół musi być podpisany przez Kupującego i Kuriera

    W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń w produkcie po odjechaniu kuriera należy niezwłocznie skontaktować się z firmą kurierską pod numerem podanym na liście przewozowym i zażądać przyjazdu przedstawiciela przewoźnika w celu spisania protokołu.

     Skan protokołu szkody, zdjęcia obrazujące zniszczenie prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail sklepu. W takiej sytuacji Konsument, zamiast procedury zwrotu, może skorzystać z procedury REKLAMACJI. Procedura Reklamacji opisana jest szczegółowo w zakładce „REKLAMACJE” oraz z Regulaminie sklepu.

     Odesłanie produktu:

     • Prosimy o staranne zapakowanie towaru, gwarantujące zabezpieczenie przesyłki, tak aby produkt, w tym też oryginalne opakowanie nie zostały uszkodzone w transporcie.
     • Do zwracanego towaru należy dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oraz oryginał dokumentu sprzedaży (paragon lub fakturę).
     • W przypadku gdy na paragonie lub fakturze znajdują się produkty nie zwracane, prosimy o dołączenie kopi faktury lub paragonu – zamiast oryginału dokumentów.
     • Prosimy o odesłanie towaru na poniższy adres, z dopiskiem „Zwrot”:

     Natural Home Decor Sylwia Jaskulska

     Branickiego 15/ lok.136

     02-972 Warszawa

     • Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt. Nie podlegają one zwrotowi.
     • Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. 


     Skutki odstąpienia od umowy:

     W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności (koszt towaru i koszty dostarczenia towaru do Kupującego - z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep) zostaną zwrócone niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez Konsumenta o decyzji wykonania prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

     1. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu należności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
     2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego (Konsumenta) do chwili otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej.

     W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

     Wyłączenie w zakresie prawa odstąpienia od umowy:

     Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku zamówienia produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Kupującego lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym w szczególności produktu o właściwościach indywidualnie określonych przez Kupującego, np. kolor czy rodzaj materiału, z którego wykonany został produkt.

     Wszystkie zamówione produkty wykonywane na zamówienie Kupującego nie podlegają zwrotowi, w szczególności nie przysługuje w stosunku do nich prawo odstąpienia od Umowy.

     Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje również Kupującemu w przypadku zamówienia produktu dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

     KUPUJĄCY NIEBĘDĄCY KONSUMENTAMI W ROZUMIENIU PRAWA

     Powyższe postanowienia dotyczące prawa odstąpienia od umowy, nie stosuje się do Kupujących niebędących konsumentami, tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeżeli przedsiębiorca zawiera umowę z innym przedsiębiorcą, art. 27 Ustawy o prawach konsumenta nie ma zastosowania.